MJERNI NONIUS

Dobiveni uzorak prema kojem je potrebno napraviti file za graviranje.
Izrada file-a za graviranje noniusa prema dobivenom uzorku. Svi kutovi zakreta određeni su računalno.
Pozicionirani nonius na okretnoj glavi za graviranje tzv. amerikaneru.

Gotova serija graviranih noniusa.
Puškice se dodatno galvanski obrađuju a gravirane oznake nakon toga popunjavaju bojom.