GRAVIRANJE ALATA ZA PLASTIKU

Dobiveni nacrt sa mjerama.
Visina slovnih oznaka 0,8 mm
Dubina gravura 0,15 mm

Pozicioniranje segmenta alata na stroju za graviranje.
Vrlo precizna kontrola položaja prije konačnog graviranja. Kontrola se vrši na elektronskom mikroskopu i računalnom programu za mjerenje (preciznost od 0,001 mm).
Nakon određivanja konačne pozicije odobrava se graviranje alata.